Upcoming Modern Jewish History Seminar

Organized by Institute of Contemporary History (Czech Academy of Sciences), Masaryk Institute and Archives (Czech Academy of Sciences) and the Prague Center for Jewish Studies at the Charles University

Sessions About

English Česky

Cílem semináře je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty k dějinám Židů s důrazem na poslední tři století. I přes přednostní zájem o dějiny střední Evropy se seminář nevyhýbá tématům z dějin židovského obyvatelstva v jiných oblastech. Za obohacující považujeme též témata, která se přímo netýkají židovského obyvatelstva, ale která nám mohou pomoci se na židovské dějiny podívat z jiné perspektivy (např. ostatních „menšin“).

Seminář usiluje přes důraz na historickou perspektivu o multidisciplinární přístup k tématům, tedy i z pohledu sociologie, politologie, dějin náboženství, dějin umění a jiných oborů.

Během pandemie probíhají semináře pouze on-line skrze platformu zoom. Jednotlivé semináře probíhají v angličtině. Organizaci semináře zajišťují Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a Michal Frankl (Masarykův ústav a archiv AV ČR). Od roku 2018/2019 kooperujeme s Pražským centrem židovských studií a Karlovou univerzitou. Vaše návrhy na přednášející či jiné připomínky zasílejte na capkova@usd.cas.cz nebo michal.frankl@gmail.com.

Subscribe to our newsletter


Partners


Supporters
Košík