Praha rozdělená i sdílená

Ines Koeltzsch

English Česky

Česko-židovsko-německé vztahy v hlavním městě ČSR (1918-1938)

Svazek III

„Město tří národů“ – toto a podobná označení Prahy konce 19. a počátku 20. století je možné nalézt nejen v četných literárních svědectvích. Jde zároveň o důležitou součást historického a literárněvědního diskurzu o městě, o reminiscence multietnické společnosti zničené mezi lety 1938 a 1948. Autorka na příkladu úřední statistiky, komunální politiky, intelektuální veřejnosti a populární kultury zkoumá, jak Pražané vytvářeli, vyjednávali i překračovali vlastní skupinové představy i obrazy jiných. Ukazuje, že konstrukce národní identity v hlavním městě Československa nebyly navzdory jejich zdánlivé všudypřítomnosti stabilní a pevně dané.

Ines Koeltzsch působí jako vědecká pracovnice na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze. Zaměřuje se na výzkum a výuku o sociálních a kulturních dějinách multietnických společností, zejména dějinách Židů ve střední Evropě 19. a 20. století. Za svou disertaci o česko-židovsko-německých vztazích v meziválečné Praze v Německu získala dvě významná vědecká ocenění.

Knihu je možné objednat zde.

Vydání této knihy bylo možné díky finanční podpoře těchto nadací a institucí:

logo-barevne-ve-formatu-jpgmua

 

Praha rozdělená i sdílená

Subscribe to our newsletter


Partners


Supporters
Košík