Moravští Židé v době emancipace

Michael L. Miller

English Česky

Svazek I

Studie Michaela L. Millera představuje první ucelené zpracování dějin Židů na Moravě v době emancipace. Přeneseně řečeno, umísťuje více než padesát židovských obcí v menších moravských městech na pomyslnou mapu židovských dějin. Na pozadí střetávání východních i západních vlivů sleduje vliv a vývoj haskaly, chasidismu a náboženských reforem. Vyvinutá moravská rabínská kultura tato hnutí zmírňovala a – v případě chasidismu – zabraňovala jejich šíření. Moravští Židé se aktivně podíleli na revoluci let 1848-49, která předznamenala období zrovnoprávnění, ale zároveň moravské židovské obce vystavovala bezprecedentním demografickým, finančním a sociálním proměnám, a to v době narůstajícího národního konfliktu mezi Čechy a Němci. Originál v angličtině vyšel pod názvem Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of Emancipation.

Michael L. Miller je profesorem dějin nacionalismu a moderních židovských dějin na Central European University v Budapešti.

Pro objednání knihy, použijte prosím link zde.

 

Moravští Židé v době emancipace

Subscribe to our newsletter


Partners


Supporters
Košík