About Book Series

English Česky

Židé – dějiny – paměť

Nová knižní řada si klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Evropě v období od 18. století do současnosti. Reaguje tak na nedostatek publikovaných kvalitních prací v češtině a chce podnítit a metodicky inspirovat další výzkum o Židech v českých zemích. Řada zachycuje období mimořádných změn v židovské (i nežidovské společnosti): emancipaci Židů, jejich kulturní, sociální, politickou či vědeckou inkluzi do společnosti a její limity, proměny židovského náboženství, vzestup moderního antisemitismu a holocaust, migraci a problematiku židovských uprchlíků, stejně jako postavení židovské komunity v období komunistického režimu. V řadě vycházejí originální práce českých odborníků i překlady zahraničních studií. Podporuje multidisciplinární přístup, včetně sociálních a kulturních dějin.

Řadu vydává Nakladatelství Lidové noviny, a zaštiťují ji Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Židovské muzeum v Praze.

Editoři řady:
Kateřina Čapková a Michal Frankl

Ediční rada:
Benjamin Frommer, Hillel Kieval, Ines Koeltzsch a Michael L. Miller

Sv. I: Moravští Židé v době emancipace
Michael L. Miller

Sv. II: Budování státu bez antisemitismu?
Michal Frankl, Miloslav Szabó

Sv. III: Praha rozdělená i sdílená
Ines Koeltzsch

Sv. IV: Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století – skupinová biografie
Martina Niedhammer

Sv. V: Příští rok v Mariánských Lázních. Ztracené světy židovské lázeňské kultury
Mirjam Zadoff

Připravujeme:

Sv. VI: Židé nebo Němci? Německy mluvící Židé v poválečné střední Evropě
Kateřina Čapková – David Rechter (vyd.)

Sv. VII: Národní hrdinové – židovské oběti. Holocaust v českém podání
Peter Hallama

 

usdzm

S podporou:

society

Subscribe to our newsletter


Partners


Supporters
Košík