Upcoming Modern Jewish History Seminar

Organized by Institute of Contemporary History (Czech Academy of Sciences), Masaryk Institute and Archives (Czech Academy of Sciences), CEFRES and the Prague Center for Jewish Studies at the Charles University

Sessions About Location

Return Home: Holocaust Survivors Reestablishing Lives in Postwar Vienna

Return Home: Holocaust Survivors Reestablishing Lives in Postwar Vienna

12 November 2019 - 5:30 PM

Elizabeth Anthony (US Holocaust Memorial Museum)

Of the pre-Anschluss total of more than 200,000 Austrian Jews – both self-identified and those categorized as such by National Socialist “racial” policy – more than 90 percent lived in Vienna. Some 130,000 managed...

Detail

Upcoming2019201820172016201520142013

English Česky

Cílem semináře je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty k dějinám Židů s důrazem na poslední tři století. I přes přednostní zájem o dějiny střední Evropy se seminář nevyhýbá tématům z dějin židovského obyvatelstva v jiných oblastech. Za obohacující považujeme též témata, která se přímo netýkají židovského obyvatelstva, ale která nám mohou pomoci se na židovské dějiny podívat z jiné perspektivy (např. ostatních „menšin“).

Seminář usiluje přes důraz na historickou perspektivu o multidisciplinární přístup k tématům, tedy i z pohledu sociologie, politologie, dějin náboženství, dějin umění a jiných oborů. Mezi referujícími se střídají badatelé z českých a zahraničních institucí; odborníci, kteří již delší dobu pracují v oboru, stejně jako studenti na doktorandské úrovni.

Místem setkání je od října 2016 knihovna CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1, vždy od 17 hod. Seminář se koná v zimním semestru (říjen až prosinec) v češtině nebo slovenštině, v letním semestru (únor až červen) v angličtině. Organizaci semináře zajišťují Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Michal Frankl (michal.frankl@gmail.com).

Seminář pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s francouzským institutem CEFRES a v partnerství s Židovským muzeem.

The colloquia are held in the library of CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1.

Košík