Upcoming Modern Jewish History Seminar

Organized by Institute of Contemporary History (Czech Academy of Sciences), CEFRES and the Prague Center for Jewish Studies at the Charles University

Sessions About Location

Subversive Conformism? Youth Culture, Jews and Rock’n’roll in 1960s‘ Poland

Subversive Conformism? Youth Culture, Jews and Rock’n’roll in 1960s‘ Poland

30 April 2019 - 5:30 PM

Marcos Silber (University in Haifa)

March 1968 was a short but important period in recent Polish history. That year, it seemed, almost the whole world was experiencing a cultural revolution provoked by the youth. Unlike most of the historical research on Poland...

Detail

How Yiddish Writers Became Yiddish Writers

How Yiddish Writers Became Yiddish Writers

14 May 2019 - 5:30 PM

Carmen Reichert (Augsburg University)

Narrations on the Choice of Yiddish in Autobiographical Writings after Peretz It should come as no surprise that literary autobiographies essentially tell us how writers became writers. From Rousseau's Confessions to Goethe's...

Detail

Upcoming2019201820172016201520142013

English Česky

Cílem semináře je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty k dějinám Židů s důrazem na poslední tři století. I přes přednostní zájem o dějiny střední Evropy se seminář nevyhýbá tématům z dějin židovského obyvatelstva v jiných oblastech. Za obohacující považujeme též témata, která se přímo netýkají židovského obyvatelstva, ale která nám mohou pomoci se na židovské dějiny podívat z jiné perspektivy (např. ostatních „menšin“).

Seminář usiluje přes důraz na historickou perspektivu o multidisciplinární přístup k tématům, tedy i z pohledu sociologie, politologie, dějin náboženství, dějin umění a jiných oborů. Mezi referujícími se střídají badatelé z českých a zahraničních institucí; odborníci, kteří již delší dobu pracují v oboru, stejně jako studenti na doktorandské úrovni.

Místem setkání je od října 2016 knihovna CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1, vždy od 17 hod. Seminář se koná v zimním semestru (říjen až prosinec) v češtině nebo slovenštině, v letním semestru (únor až červen) v angličtině. Organizaci semináře zajišťují Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Michal Frankl (michal.frankl@gmail.com).

Seminář pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s francouzským institutem CEFRES a v partnerství s Židovským muzeem.

The colloquia are held in the library of CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1.

Košík